Purified Water

Clean Utility Technology driver och levererar projekt inom vattenrening, främst till läkemedels- och livsmedelsindustrin, där design, validering och projektledning ingår vid leverans av producent och distributionsanläggningar. CUT har agenturen för STILMAS anläggningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. CUT:s personal har lång erfarenhet av att driva kompletta och komplexa projekt samt att utföra service av anläggningarna.

Vi är lösningen för dig som eftersöker ett entreprenadföretag helt specialiserade på vattenbehandling till Pharmaseptiskt industri, Biotech, Sjukhus, Dialysanläggningar, Laboratorier, Universitet, Semiconductor och Food and Beverage.

Clean Utility Technology AB kvalitetssystem är granskad och auditerad av flera stora läkemedelsföretag i Skandinavien.

Vi är lösningen för dig som eftersöker ett entreprenadföretag helt specialiserade på vattenbehandling till Pharmaseptiskt industri, Biotech, Sjukhus, Dialysanläggningar, Laboratorier, Universitet, Semiconductor och Food and Beverage.

Clean Utility Technology AB kvalitetssystem är granskad och auditerad av flera stora läkemedelsföretag i Skandinavien.

Pharmaseptiskt Industri

Sjukhus

Biotech Industri

Dialys och Sterilcentraler

Laboratorier

Food and Beverage

Semiconductor

Universitet