Om oss

Clean Utility Technology AB är ett entreprenadföretag helt specialiserade på vattenbehandling till Pharmaseptiskt industri, Biotech, Sjukhus, Dialysanläggningar, Laboratorier, Universitet, Semiconductor och Food and Beverage. Vårt kvalitetssystem är granskad och auditerad av flera stora läkemedelsföretag i Skandinavien.

Sedan 2012 har Clean Utility Technlogy (CUT) kontinuerligt förbättrat sin kunskap och tekniska förmåga vid renmediabehandling för att nå den högsta tekniska standarden i överensstämmelse med gällande pharmakopéer. CUT kan med sin kompetens inom projektledning och validering, erbjuda kompletta totalentreprenader till sina kunder.

Syftet med ett renvattensystem inom läkemedelsindustrin är att ge en korrekt och konstant kvalitet på vattnet vid användningsstället.

Renvattnet måste produceras med rätt kvalitet och sen också lagras och distribueras med bibehållen kvalitet. Därför söker fler och fler läkemedelskunder en pålitlig leverantör för leverans av en komplett renvattenanläggning.

CUT tar fullt ut funktionsansvar från framtagande av specifikation till överlämnad anläggning till kund. Detta ger kunden en trygghet att projektet får specificerad funktion till fast pris och inom överenskomna tidsramar.

CUT och Stilmas (www.stilmas.com) är samarbetspartners på den Skandinaviska och Finska marknaden. CUT representerar Stilmas för all ny försäljning och service av befintlig Renånga generatorer och Destillatorer levererade av Stilmas. Stilmas är världsledande leverantör till Pharma/Biotech sektorn av vattenbehandling (PW, HPW, WFI och Clean Steam) med över ett hundratal installationer i Skandinavien. Stilmas grundades 1912.

CUT kan tillsammans med Stilmas erbjuda:

 • Turn Key Capabilities
 • Djup och kontinuerligt uppdaterad kunskap om det senaste pharmaceutiska regelverket
 • Starkt tekniskt kunnande samt moderna tekniska verktyg
 • Komplett konstruktion på varje enskilt projekt
 • Concept design
 • Framtagande Specifikationer (URS)
 • Nya och uppgradering av styrsystem (PLC, SCADA och databas)
 • Utarbetande av 3D-layout ritningar för varje system
 • Tillverkning av renvattenanläggningar för PW, WFI och PS
 • Tillverkning av lagrings- och distributionsutrustning
 • Rördragning i rostfritt, PVDF och i PP
 • Installation och driftsättning av erfaren uppstartstekniker
 • Validering i form av FAT/SAT och IQOQ
 • Spårbarhetsmatris för att visa att kundens krav uppfylls i designen samt testas av i valideringen
 • Service (avtal, akut och jour)

Detta är de grundläggande delarna av de kundanpassade Turn Key-lösningar som CUT kan erbjuda sina kunder.