Service

Målet med Clean Utility Technolgy´s Serviceavdelning är att säkerställa att kunden har en smidig och säker drift av vattenproduktions och distributionssystemet.

Clean Utility Technolgy’s service är inte bara begränsad till för eventuella tekniska önskemål från kunden, utan är baserat på specialiserad personalkompetens och strukturorganisation för att tillhandahålla ett komplett utbud av tjänster inom vattenrening och process.

Utbildning

Utbildade tekniker har en nyckelroll för en konstant och smidig service. Clean Utility Technology kan tillhandahålla dedikerade utbildningar, både i kundens och eller i Clean Utility Technology’s lokaler. Utbildnings kan även organiseras för kundens handledare/projektledare och valideringsingenjörer.

Uppgraderingar PLC, SCADA och databas

I de flesta fall är utrustningen förknippad med instrumentella och elektroniska delar och komponenter, som styrsystem (PLC, SCADA och databas). Clean Utility Technology kan tillhandahålla fullständig översyn av befintliga system, inklusive en relevant förändringskontroll.

Fjärrservice

Genom att tillhandahålla vattenproduktionsutrustning med lämpliga egenskaper är det möjligt att implementera ett fjärrövervakningssystem, så att vår serviceavdelning kan övervaka statusen för produktionssystemet “i realtid” och bättre identifiera lösningen av möjliga situationer.

Teknisk hjälp

Tekniskt stöd kan sträcka sig från en enkel telefon stöd till direkt och snabbt ingripande på plats. För att ge den mest effektiva hjälpen har Clean Utility Technology etablerat ett antal regionala och lokala efterförsäljningstjänster för att bättre passa alla kunders behov. Våra aktiviteter inkluderar också finjustering av befintliga system, för att nå de högsta prestanda.

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll är det bästa sättet att säkerhetsställa kontinuerlig drift av vattensystem. Clean Utility Technology har utvecklade ett komplett program för förebyggande underhållsaktiviteter för sina system. Underhållsaktiviteter kan anpassas efter specifika situationer. Under ett förebyggande underhållsbesök upprättas en kontrollista. Vid behov utförs kemiska rengöringar av vattensystemet. Slutligen utförs en pålitlighetsanalys av systemet.

Kalibrering

Clean Utility Technology har godkänd utrustning för kalibreringar av instrument och givare för konduktivitet, tryck, temperatur, flöde och ozon.

Validering och cGMP

cGMP, Current Good Manufacturing Practice  Clean Utility Technology kan erbjuda ett brett utbud av tjänster relaterade till validering genom sin organisation, specialiserad på applicerbara områden.
Clean Utility Technology’s cGMP Compliance & Validation area organiserar och utvecklar valideringsaktiviteter med “Validation Life Cycle Approach”, som ser validering som ett spårbart och dokumenterat bevis för alla aktiviteter som utvecklats under livscykelsystem, från definitionen av användarbehov upp till validering av underhåll under systemets rutinmässiga drift.

Clean Utility Technology kan bland annat organisera och genomföra följande aktiviteter:

Utbildningsprogram för personal om validering och cGMP-relaterade ämnen.
Validering av masterplanberedning.
Förberedelser för användarkravsspecifikation (URS, User Requirement Specification).
Funktionell och design specifikation förberedelse (FDS).
Designkvalificering (Design Qualification, DQ).
Förberedelser för validering av protokoll, “Site” tester utförande och validering rapporter förberedelser för:

— Fabrikstester (FAT, Factory Acceptance Test)

— Test anläggningsplats (SAT, Site Acceptance Test)

— Installationskvalificering (IQ, Installation Qualification )

— Operativ Kvalifikation (OQ, Operational Qualification)

— Prestationskvalificering (PQ, Performance Qualification)

— Processvalidering (PV, Process validation)